DOĞUM SONRASI SÜREÇTE ANNE BEBEK BAĞLANMASI NASIL OLUŞUYOR?

Bağlanma, çocuk ve bakım veren kişi arasında gelişen ilişki kurma, çocuğun bakım veren kişiyi arama ve yakınlık arayışı davranışları ile kendini gösteren, özellikle stres durumlarında belirginleşen, dayanıklı ve devamlılığı olan duygusal bir bağ olarak tanımlanmaktadır. Yaşamın erken dönemlerinden itibaren çevreyle olan etkileşim sonucu gelişir. Bağlanma yaşam boyunca sürer.

Bağlanma durumlarını yaratan tek bir sebep yoktur; ailenin davranışları, çocuğun özellikleri, aile ve kültür etkili olur.

17

Ailelerin Davranışları: Araştırmacılar değişik bağlanma tiplerinin, bakım verenlerin bebeklerinin ihtiyaçlarına gösterdikleri duyarlıklarının bir sonucu olduğunu savunmuşlardır. Ağlamalarına hemen cevap verilen 3 aylık bebeklerin, 12 aylıkken “güvenli bağlanma” kategorisine girdikleri gözlenmiştir. Örneğin, ağladığında sabırla ve duyarlılıkla sakinleştirilmeye çalışmak, kullanılan ses tonunun, kelimelerin ve melodinin bebeği anlama, onunla empati kurma yönünde olması gibi… Tam tersi aile tutumlarında ise bebekler güvenli olmayan bir bağlanma göstermektedir.


Çocuğun Özellikleri:
Bağlanma karşılıklı bir ilişkidir. Bebeklerin mizacının da bakım vereni olumsuz/olumlu etkilediği yapılan araştırmaların sonuçlarındandır. Örneğin, çok ağlayan bebek, güleç bebek, çok hareketli veya çok sakin bebek, uykusu düzenli veya düzensiz bebek, sosyal etkileşimi az bebek gibi…

18

Aile Etkileri: Aileler üzerinde stres yaratan pek çok faktör, bebeklerin bağlanma tipleri üzerinde etkilidir. En önemli faktörlerden biri düşük ekonomik seviyedir. Fakirlik düzeyinde yaşayan çocuklar, yüksek ekonomik seviyede yaşayanlara oranla daha az güvenli bağlanma gösterebilmektedirler. Bir diğer faktör eş/partner anlaşmazlıklarıdır. İlişkilerinde sorun yaşayanların güvenli bağlanamayan çocukları olma olasılıkları daha yüksektir. Stresli durumlar anne ve babada hassasiyet yaratmaktadır; bu da güvenli bağlanma olasılığını azaltmaktadır. Kızgın ve şiddet içeren ilişkiler, belirsiz davranışları beraberinde getirmekte; aileler çocukları için tutarlı, güvenli bir kaynak olarak görülmemektedir. Diğer yandan tek ebeveynli aile veya eşlerin ayrılması güvenli bağlanma önünde engel olmamakta; ancak boşanma ayrılma sürecindeki yanlışlar, stresli yaşam olayları ve süregiden aile içi sıkıntılar güvenli bağlanma önünde engel oluşturabilmektedir.

Bebekle güvenli bir bağlanma gerçekleştirmek için bakımverenlerin fiziksel ve ruhsal sağlıkları, birincil düzeyde etkileşime girdikleri kişilerin uyumu, bebeğin mizaç ve gelişim özellikleri ve tüm bunlar çerçevesinde risk faktörleri gözetilmelidir. Koruyucu, önleyici, destekleyici tedbirler düşünülmelidir. Unutmayalım ki gelişim de yaşam boyu sürer…

Psikolog Damla Gürkan
Çocuk Ergen ve Aile Danışmanı
duslem_2

Düşlem Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi
Yeldeğirmeni Mah. Recaizade Sok. No:79/7 Kadıköy/ İstanbul
Tel: 0216 345 30 32 / 0505 659 78 41

YASAL UYARI: Morhipo Anne Bebek Kulübü üyelikleri sırasında ve Morhipo Mag içerisinde edindikleri bilgiler dahil olmak üzere, taraflarına yapılan bilgilendirme, tanıtım ve reklamlar, keza her türlü öneriler çerçevesinde aldıkları kararlar, bunlara göre yaptıkları her türlü işlem ve uygulama ile bunların tüm olumlu-olumsuz sonuçlarından sorumluluk yalnız üyelere, müşterilere ve okuyuculara aittir; Morhipo (Fırsat Elektronik Ticaret ve Sanayi A.Ş.) bu konularda hiçbir taahhüt ve mesuliyet altında değildir.

Anne Adayları ve Anneler İçin Her Şey